• Box 4006 133 04 Saltsjöbaden Stockholm-Sweden
Membership

Membership

If you are interested in BRI issues or are interested in BRI for Sweden, if you are interested in BRI in other countries or like to know more about BRI, you are most welcome to be member in our association.

As member you can participate in our public seminars or events.

Membership fee is 500 Swedish Crowns per year. Your membership is individual basis.

 

 

Om du är intresserad av BRI frågor eller är intresserad av BRI i Sverige, om du är intresserad av BRI i andra länder eller skulle vilja veta mer om BRI, är du välkommen att bli medlem i vår förening.

Som medlem kan du delta i våra offentliga seminarier och event.

Medlemskapsavgift är 500 kronor om året. Ditt medlemskap är individbasis.

 

如果您對BRI問題感興趣或對瑞典BRI感興趣,如果您對其他國家的BRI感興趣或想了解更多有關BRI的信息,歡迎您加入我們協會。

 

作為會員,您可以參加我們的公共研討會和活動。

 

會費為每年500瑞典克,/人民币。 您的會員資格是私人所有

 

Organization’s registration No: 802518-2349

Bankgiro: 5302-7264

Swish No: 123-182-6619 (for use only by mobile in Sweden)

Recent Posts
Categories:
;