• Box 4006 133 04 Saltsjöbaden Stockholm-Sweden
Sweden

Sweden

Great opportunity for Sweden

 

Many industrial nations, like Japan and South Korea, are realizing the great opportunities the BRI is offering. Several EU members, such as Greece, Italy, Spain and Portugal have expressed clear interest in serving as maritime hubs for the BRI and in cooperating in projects in Africa.

China’s economic boom has contributed greatly to growth in other parts of the world, especially after the recession that hit the world economy following the 2008 financial crisis. Sweden’s trade with China, like that of other European countries, has increased dramatically since 2008, although they have not embraced the BRI and remain skeptical to it. However, the potential presented by the BRI for Sweden and other industrial nations is unlimited, not only for trade with China, but by joining the development programs spurred by the BRI in Africa, Asia and South America.

The BRI offers a good opportunity for developing bilateral business exchanges between Swedish businesses, especially innovative small and medium sized enterprises (SME), and interested partners in the Chinese market and third countries that are part of the BRI. Sweden has a long-standing culture of innovation, which has become a key component of the globally recognized Swedish industrial excellence.


En fantastisk chans för Sverige

Många industrinationer, däribland Japan och Sydkorea, har upptäckt att det är fantastiska möjligheter som öppnas med BRI. Flera EU-länder, som Grekland, Italien, Spanien och Portugal, har visat intresse för att fungera som maritima nav för BRI och för att samarbeta kring projekt i Afrika.

Kinas ekonomiska framgångar har starkt bidragit till tillväxt i andra delar av världen, särskilt efter recessionen som drabbade världsekonomin i samband med finanskraschen 2008. Efter 2008 har EU och Sverige dramatiskt ökat sin handel med Kina, trots att man inte har omfamnat BRI utan tvärtom fortsätter att förhålla sig skeptisk till det. Med BRI öppnas obegränsade möjligheter för Sverige och andra industriländer, inte bara ifråga om en ökad handel med Kina, utan framför allt om man väljer att medverka i de utvecklingsprogram som blir en följd av BRI i Afrika, Asien och Sydamerika.

BRI kan bidra till att knyta bilaterala näringslivskontakter mellan svenska företag, framför allt innovativa små och medelstora företag (SME), och intresserade partners på den kinesiska marknaden, och länder som är med i BRI. Sverige har en stark innovationskultur och är känt i hela världen för sina högklassiga industriprodukter. 

Recent Posts
Categories:
;